Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

niedonaprawienia
8266 1fb2 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
3507 58e1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5560 8c7b 420
Reposted fromclitoris clitoris vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
5889 1c06 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Jestem singielką, nie mam teraz parcia na bycie z kimś. Wiem, że partner kiedyś przyjdzie, i jestem spokojna!
— Olga Bołądź w magazynie "Pani", luty 2020

January 20 2020

niedonaprawienia
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
3854 7b79 420
Reposted fromiammistake iammistake via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
6625 8eaa 420
Reposted fromshakeme shakeme viaskraweksiebie skraweksiebie
niedonaprawienia
3565 a19e 420
Reposted fromblueinsane blueinsane via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
6350 f330 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
niedonaprawienia
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
niedonaprawienia
4590 c1b7 420
Reposted fromartlover artlover viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl