Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

niedonaprawienia
Bo chcę poczuć się lepiej. Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromviolet-hill violet-hill via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
7905 1f7f 420
Reposted fromonlyman onlyman viavivre1 vivre1
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Nie trwoń energii na strach, tak jak ja to robiłam przez trzy czwarte mojego dotychczasowego życia. Nie pozwól, żeby cię zjadał. A im bardziej się boisz, tym silniej walcz, bij, kop. Wygrasz.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
niedonaprawienia

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
niedonaprawienia
Wydaje mi się, że z wiekiem jestem coraz bardziej świadoma nieustannego upływu czasu. Kiedy byłam dzieckiem, dni i godziny były długie i przestronne, było w nich miejsce na zabawę i odpoczynek, i na czytanie książek dla dzieci. Pamiętam, jak w wieku ośmiu lat pisałam wiersz "Snow". Powiedziałam wtedy na głos: "Chciałabym zapisać uczucia, które mam teraz, kiedy jestem jeszcze mała, bo kiedy urosnę, będę wiedziała, jak pisać, ale już zapomnę, jak odczuwa się bycie małym". Tak właśnie jest, że dziecięca wrażliwość na nowe uczucia i doświadczenia maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu technicznej umiejętności.
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
Kochałam go. Tak bardzo go kochałam. Kochałam go, nie żałując wczorajszego dnia i nie bojąc się jutrzejszego. Kochałam go w tamtej chwili, w ciszy, w tajemniczym szepcie miłości, który mogły zrozumieć jedynie młode dusze.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niedonaprawienia
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niedonaprawienia
Kiedy on nie patrzy na mnie, szukam swojego odbicia na ścianie. I widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed via12czerwca 12czerwca
niedonaprawienia
kochanie. chcę żebyś został. chcę żebyś był moją nagrodą.
niedonaprawienia
4847 acdf 420
niedonaprawienia

February 23 2020

niedonaprawienia
6292 c4fe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
7016 e1ee 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
niedonaprawienia
6886 e568 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaponurykosiarz ponurykosiarz
niedonaprawienia
0794 1781 420
Reposted frompiehus piehus vianokturnal nokturnal
niedonaprawienia
1799 ea9e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl