Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

niedonaprawienia
4640 b83c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
8650 a88f 420
Reposted fromslodziak slodziak viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
niedonaprawienia
0514 928b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niedonaprawienia
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz

May 25 2019

niedonaprawienia
niedonaprawienia
Chciałabym, żeby się udało. 
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
niedonaprawienia
6587 a7c5 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viamefir mefir
niedonaprawienia
1800 af31 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
niedonaprawienia
4980 12fd 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamefir mefir
niedonaprawienia
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
niedonaprawienia
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
niedonaprawienia
4640 b83c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
niedonaprawienia
5894 3ebe 420
Reposted fromsoftboi softboi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
niedonaprawienia
7040 0201 420
Gloomy days.
Reposted fromjelonek jelonek vianiedoskonalosc niedoskonalosc
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl