Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

niedonaprawienia
niedonaprawienia
8867 cc58 420
niedonaprawienia
0046 fc5d 420
Reposted fromniente niente viapersona-non-grata persona-non-grata
niedonaprawienia
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
niedonaprawienia
1571 0653 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa

May 20 2019

niedonaprawienia
8465 dd36 420
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
1207 483e 420
Reposted fromsoftboi softboi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
niedonaprawienia
4556 57ed 420
niedonaprawienia
1719 edbd 420
Reposted fromRowena Rowena vianiedoskonalosc niedoskonalosc
niedonaprawienia
Reposted fromtove tove vianiedoskonalosc niedoskonalosc
niedonaprawienia
Tęsknię za tym co mi się przyśniło
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
niedonaprawienia
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
niedonaprawienia
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl