Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

4103 baa7 420

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

August 14 2017

niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
niedonaprawienia
5373 3cde 420
niedonaprawienia
5304 dd25 420
1019 7016 420
niedonaprawienia

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
niedonaprawienia
4389 a176 420
Reposted fromte-quiero te-quiero viajointskurwysyn jointskurwysyn
1442 730b 420
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajointskurwysyn jointskurwysyn
6469 9368 420

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viabagatela bagatela
7285 d262 420
Reposted fromcensoredanon censoredanon viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
3268 6d8c 420
niedonaprawienia
1953 1fb6 420
Reposted fromelegy elegy viabesomeoneelse besomeoneelse
niedonaprawienia
5280 9fe2 420
niedonaprawienia
6125 0af7 420
niedonaprawienia
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
niedonaprawienia
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl