Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

niedonaprawienia
8941 c284 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
8942 4ace 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
8946 3583 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
8960 a187 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
niedonaprawienia
9734 7a78 420
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
6009 d101 420
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
niedonaprawienia
9187 5638 420
Reposted from2017 2017 viabadblood badblood
niedonaprawienia
0807 02dd 420
Reposted fromscorpix scorpix viabadblood badblood
niedonaprawienia
8413 1b3e 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadblood badblood
niedonaprawienia
8404 bb97 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadblood badblood
niedonaprawienia
W moim innym świecie możemy gadać do rana I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas
— Pezet
Reposted fromtouchthesky touchthesky viabadblood badblood
niedonaprawienia
Reposted fromhwaiting hwaiting viabadblood badblood
niedonaprawienia
6488 260a 420
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
niedonaprawienia
6138 7196 420
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood

May 21 2019

niedonaprawienia
Jestem dobrą dziewczyną, ze złymi nawykami. Ciągle wplątuję się w historie, które mnie nie dotyczą, bagatelizując istotne dla mnie rzeczy. Niewiele potrzebuję od życia, a ono tak wiele ode mnie wymaga. Miłość uważam za największą siłę, zaufanie za największy przejaw odwagi. Za tymi których kocham pójdę w ogień, ale jeśli ktoś mnie zrani to tym ogniem spalę za sobą wszystkie mosty.
— Aleksandra Steć
Reposted fromyveee yveee
niedonaprawienia
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
1160 0704 420
Reposted fromoutline outline viayveee yveee
niedonaprawienia
2337 7d8b 420
niedonaprawienia
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl