Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

niedonaprawienia
6772 5946 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 15 2018

niedonaprawienia
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
1281 8164 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
3737 b450 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viarzzkropka rzzkropka

April 02 2018

niedonaprawienia
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapleassure pleassure
niedonaprawienia
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna. Często się śmieję, bo kocham to. Taka już jestem. Cholernie wrażliwa i wesoła. 
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapleassure pleassure
niedonaprawienia
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianowaczi nowaczi
niedonaprawienia
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
niedonaprawienia
4241 e828 420
w każdej sekundzie
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianowaczi nowaczi
niedonaprawienia
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamyfuckingreality myfuckingreality
niedonaprawienia
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
niedonaprawienia
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
niedonaprawienia
1842 60d5 420
Reposted fromagridoce agridoce viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
niedonaprawienia
7803 791b 420
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

April 01 2018

niedonaprawienia
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl