Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2018

niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted fromowls owls viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
5831 1386 420
niedonaprawienia
Jeśli słuchalibyśmy naszego rozumu, nigdy byśmy się nie zakochali. Nigdy nie przeżylibyśmy przyjaźni. Nigdy nie rozpoczęlibyśmy biznesu, bo bylibyśmy zbyt cyniczni. Ale to nonsens. Za każdym razem trzeba skakać w przepaść i budować skrzydła po drodze.
— Annie Dillard

May 01 2018

niedonaprawienia
niedonaprawienia
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha.”___________________________________ Dlatego jesteś jedyną osobą, której powiedziałem te słowa. Wiedziałem, że jestem tego pewien.
— Rupi Kaur
niedonaprawienia
Gdybym cię dzisiaj poznała, nie uwierzyłabym nawet w to, jak masz na imię. A na dźwięk twoich słów "dzień dobry", popatrzyłabym na zegarek, czy aby na pewno nie jest noc.
— Aleksandra Steć
niedonaprawienia
Chciałem tylko się pożegnać.
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viathatwasntadream thatwasntadream
7277 5101 420
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
5008 309e 420
Reposted fromuoun uoun viadefinicjamilosci definicjamilosci
niedonaprawienia
Reposted fromagridoce agridoce viascorpix scorpix
niedonaprawienia
6182 d8c7 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viascorpix scorpix
niedonaprawienia
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
niedonaprawienia

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viamyfuckingreality myfuckingreality
niedonaprawienia

April 19 2018

niedonaprawienia
6772 5946 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 15 2018

niedonaprawienia
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
niedonaprawienia
1281 8164 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl