Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

niedonaprawienia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
Naucz się panować nad twarzą -  powtarzała sobie - a będziesz mogła kłamać.
— George R.R. Martin
Reposted fromdreamurder dreamurder viagdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
3089 956d
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
niedonaprawienia
3093 5a05 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
niedonaprawienia
2614 29c7 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
niedonaprawienia
9649 6194 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
niedonaprawienia
niedonaprawienia
3088 d8f8 420
yup
Reposted fromlouve louve viastrzepy strzepy

August 22 2017

niedonaprawienia
niedonaprawienia
Byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.
— Charlotte Link
niedonaprawienia
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
niedonaprawienia
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

August 21 2017

niedonaprawienia
1773 f79e 420
Reposted fromTenSigis TenSigis viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
5088 3fbc 420
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viastrzepy strzepy
8356 eb3b 420

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

niedonaprawienia
1278 e9ba 420
Reposted fromimradioactive imradioactive viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunmadebeds unmadebeds
niedonaprawienia
Często spotykam kobiety, które próbują przekonać mężczyzn, że są dla nich odpowiednie. Uwierz mi, on nie potrzebuje Twojej pomocy i sugestii, by mógł to stwierdzić. Wiem, że czasami to trudne do zaakceptowania, bo może zdążyłaś go pokochać i tylko czekasz aż on to zrozumie. Kochana, to błąd!
Uwierz mi, jeszcze spotkasz kogoś, kto sam dostrzeże Twoje dobro, siłę i piękno. Nie przekonuj, nie pomagaj zrozumieć, jak wiele jesteś warta. Jeśli ktoś odrzuca Twoje uczucia lub po prostu nie odwzajemnia ich, czekanie aż on otrząśnie się lub "zrozumie" to strata czasu. 
— Adara Butler
niedonaprawienia
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
niedonaprawienia
Jak to kiedyś napisała pewna doświadczona pisarka: “Generalnie zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno”. I uwierz mi koteczku, doskonale wiesz, kiedy facet dostaje pierdolca na twoim punkcie. Oczy ci wtedy bardziej błyszczą. Usta stają się bardziej czerwone. Cycki bardziej ci sterczą. Czujesz władzę.On patrzy jak Bambi w smartfona, czekając kiedy odpiszesz. Jeśli on nie reaguje, to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie.I wiesz co jest najlepsze?  Niestety w takiego faceta najbardziej się wkręcisz.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl