Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

niedonaprawienia
2142 d2a8 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
2192 43ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
niedonaprawienia
1492 31d4
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
niedonaprawienia
7807 52cb 420
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
niedonaprawienia
6988 d42e 420
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
niedonaprawienia
2146 67ac 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
niedonaprawienia
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viapersona-non-grata persona-non-grata
niedonaprawienia
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa viapersona-non-grata persona-non-grata
niedonaprawienia
Jeśli myślisz zbyt dużo o przeszłości, marnujesz życie.
— Klucz do koszmaru (2005)
niedonaprawienia
3029 74ed 420
Reposted frommsto msto viapersona-non-grata persona-non-grata
niedonaprawienia
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

July 14 2019

niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
6710 4460 420
niedonaprawienia
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
9969 cfd9 420
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
niedonaprawienia
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
niedonaprawienia
8158 422e 420
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl