Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

niedonaprawienia
Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niedonaprawienia
9076 e7c4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
niedonaprawienia
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness viaToshi Toshi
niedonaprawienia
8011 51e6 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaToshi Toshi
niedonaprawienia
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaToshi Toshi
niedonaprawienia
2942 f6af 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
niedonaprawienia
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaazathiana azathiana
niedonaprawienia
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazathiana azathiana
niedonaprawienia
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaazathiana azathiana
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Reposted frommrrru mrrru viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
niedonaprawienia
"Gadam dużo, śmieję się ciągle,(...), ludzi uwielbiam i jestem w stanie wiele dla nich poświęcić. Ale lubię być sama, bez nikogo w pobliżu".
- Sara Maitland
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
9740 9ee4 420
Reposted fromactive-actress active-actress viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl