Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

niedonaprawienia
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
niedonaprawienia
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viabadblood badblood

February 15 2019

niedonaprawienia
7569 e1a8 420
Reposted from4777727772 4777727772 viakinu kinu
niedonaprawienia
1660 4b63 420
Reposted fromreylin reylin viakinu kinu
niedonaprawienia
6922 e9df 420
Reposted fromdailylife dailylife viakinu kinu
niedonaprawienia
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viakinu kinu
niedonaprawienia
6688 92df 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viakinu kinu

February 03 2019

niedonaprawienia
3115 f80d 420
Reposted frompiehus piehus viablakablaka blakablaka
niedonaprawienia
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
niedonaprawienia
1198 68eb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
niedonaprawienia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viabadblood badblood
niedonaprawienia
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viabadblood badblood
niedonaprawienia
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
niedonaprawienia
3098 885b 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
niedonaprawienia
3092 c093 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
niedonaprawienia
niedonaprawienia
0983 c854 420
<3
niedonaprawienia
0272 057e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
niedonaprawienia
6747 5ef7 420
Reposted fromrol rol viabadblood badblood
niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl