Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

3488 2e8c 420
niedonaprawienia
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
niedonaprawienia
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
niedonaprawienia
- Czemu nie śpisz? 
- Analizuję. Życie. Ludzkie serca. Analizuję niebo, które wali gwiazdami w łeb. Analizuję piekło, które może być na ziemi i w człowieku. Czemu nie śpię? Bo tną mnie wspomnienia i krzyże. W oczach pojawiają się tamte twarze. Palą jak łzy.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
niedonaprawienia
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

niedonaprawienia
0120 ddc7 420
Reposted fromgarazowka garazowka viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
1653 415a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
niedonaprawienia

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
6748 f423 420
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
niedonaprawienia

July 24 2018

niedonaprawienia
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
niedonaprawienia

July 22 2018

niedonaprawienia
8690 0a78 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viabadblood badblood

July 21 2018

niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl