Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

niedonaprawienia
3647 d5aa
niedonaprawienia
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
niedonaprawienia
6097 076d 420
Reposted fromkulamin kulamin viapleassure pleassure
niedonaprawienia
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
niedonaprawienia
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
I mam ochotę na ciebie i całą tą durną miłość
— (via skazanie)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
niedonaprawienia
niedonaprawienia
niedonaprawienia
0069 d854 420
Reposted fromIriss Iriss viaRedPenny RedPenny
6021 4891 420
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaRedPenny RedPenny
niedonaprawienia
5439 87b9 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaToshi Toshi
niedonaprawienia
9268 f4e3 420
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viaToshi Toshi
8470 1a83 420
Reposted fromirmelin irmelin viaToshi Toshi
niedonaprawienia
niedonaprawienia
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
niedonaprawienia

November 23 2017

niedonaprawienia
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
niedonaprawienia
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl