Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

niedonaprawienia
9459 d73d 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapleassure pleassure

October 15 2017

niedonaprawienia

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viabadblood badblood
niedonaprawienia
niedonaprawienia
4258 45cc 420
Reposted fromtress tress viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 13 2017

niedonaprawienia

October 12 2017

niedonaprawienia
Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuację dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. A wszystko to dlatego, że tak cholernie mi na Tobie zależy. I strasznie przeraża mnie myśl, że kiedykolwiek mogłabym Cię stracić.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
niedonaprawienia
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
5550 59ca 420

bundyspooks:

reblogging for the sheer Halloween ambiance of these pics

Reposted fromthelongestpuzzle thelongestpuzzle viaomnini omnini
niedonaprawienia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

biforce:

nothing bad can happen while ur under a blanket just remember that

Reposted fromdorks dorks viaPrzygnebiona Przygnebiona
6938 4619 420
Reposted fromkattrina kattrina viaPrzygnebiona Przygnebiona

October 09 2017

niedonaprawienia
Lista rzeczy do zrobienia powinna się zmieścić na karteczce samoprzylepnej o rozmiarach 7,5 x 7,5 cm – jeśli zadań jest więcej, to jak miałbyś je wykonać jednego dnia?
niedonaprawienia
4444 decb 420
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
3872 b455 420
Reposted from154154 154154 viastrzepy strzepy
niedonaprawienia
4230 2657 420
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy viaToshi Toshi
niedonaprawienia
1019 c3d8 420
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabeinthe beinthe

October 03 2017

niedonaprawienia
Jak Ci na kimś zależy to wypadałoby powalczyć.
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl